نشست علمی "بررسی مبانی تقلید از منظر قرآن " برگزار شد
48 بازدید
مصاحبه کننده : نمايشگاه بين المللي قرآن كريم
نحوه تهیه : فردی
تاریخ نشر : Aug 24 2011 12:00AM
تعداد شرکت کننده : 0