سوره مبارکه کوثر گویای مقام رفیع و عظمت حضرت زهرا سلام الله علیها است
44 بازدید
مصاحبه کننده : واحد خبر پايگاه معارف قرآن
نحوه تهیه : فردی
تاریخ نشر : May 7 2011 12:00AM
تعداد شرکت کننده : 0