نگاه اسلام به وقف نگاه به اقدامات ماندگار اجتماعي است
53 بازدید
مصاحبه کننده : باشگاه خبرنگاران جوان
نحوه تهیه : فردی
تاریخ نشر : Apr 24 2011 12:00AM
تعداد شرکت کننده : 0