ترجمه قرآن كريم ضروری‌ترين كار علمی برای جوامع اسلامی است
48 بازدید
مصاحبه کننده : ايكنا
نحوه تهیه : فردی
تاریخ نشر : Apr 7 2011 12:00AM
تعداد شرکت کننده : 0