علامه بلاغی تمامی ابعاد اعجاز قرآن را به امّی بودن پيامبر(ص) پيوند داده است
47 بازدید
مصاحبه کننده : ايكنا
نحوه تهیه : فردی
تاریخ نشر : Nov 8 2010 12:00AM
تعداد شرکت کننده : 0
آدرس اینترنتی