مجموعه‌ تخصصی قرآن پژوهی در نمايشگاه بين‌المللی قرآن راه‌اندازی می‌شود
48 بازدید
مصاحبه کننده : ايكنا
نحوه تهیه : فردی
تاریخ نشر : Jul 14 2011 12:00AM
تعداد شرکت کننده : 0
آدرس اینترنتی