ارائه آثار شاخص مكتوب قرآنی در قالب نرم‌افزار در نمايشگاه قرآن كريم
45 بازدید
مصاحبه کننده : ايكنا
نحوه تهیه : فردی
تاریخ نشر : Jul 24 2010 12:00AM
تعداد شرکت کننده : 0
آدرس اینترنتی