نياز به معيارهاي قرآني در سطح جهان احساس مي‏شود
50 بازدید
مصاحبه کننده : روابط عمومي دفتر تبليغات اسلامي
نحوه تهیه : فردی
تاریخ نشر : Sep 12 2010 12:00AM
تعداد شرکت کننده : 0
آدرس اینترنتی